DVĚ SRDCE LÁSKY - JEŽÍŠE A MARIE

 

   

Modlitba Dvou Srdcí Lásky:

 

Nový překlad modlitby - zde

 

 

Ježíši! Maria!  Miluji Vás.

Smilujte se nad námi. Zachraňte všechny duše!

Amen. (10x)

Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému ...

 

Ó Srdce lásky! Ó Srdce navždy spojená v lásce!

Dejte mi schopnost stále vás milovat a pomáhejte mi,

abych mohl naučit druhé vás milovat.

Ó Ježíši, vezmi mé ubohé, zranĕné srdce k sobĕ a nevracej mi je,

dokud se nestane planoucím ohnĕm tvé lásky.

Vím, že si nezasloužím být u Tebe, ale vezmi mne k sobě

a posvět’ mne v plamenech své lásky.

Vezmi mne k sobě a nalož se mnou, jak se Ti v Tvé dobrotĕ líbí,

vždyt´ Ti zcela náležím.

Amen.

 

Ó Ježíši, čistá Lásko, svatá  Lásko!

Protkni mne svými šípy a nechej stékat mou krev

do ran Neposkvrněného Srdce Tvé Svaté Matky.

Ó Neposkvrněné Srdce, Srdce Matky,

sjednot´ mne s Nejsvětějším Srdcem Tvého Syna.

Ó Srdce lásky,

darujte život a spásu, slávu a lásku.

Amen.

 

Ó Ježíši! Ó Maria!

Vy jste Srdce lásky. Miluji Vás.

Vezmĕte mne v sebe.

Vám patří má úplná oddanost.

Amen.

 

Ó Srdce lásky! Vezmĕte mne v sebe.

Vám patří má úplná oddanost.

Amen.

 

Imprimatur: Olomouc 1.2.2000  generální vikář Mons. Milán Kouba  č. J.135/2000.

 

 


 

Zaslíbení Dvou Srdcí Lásky

Video: Boží plán spásy (Slovensko, 2015)

Video: Rozhovor moderátorky Heike s otcem Montfortem   

 -   --- vi  Výklad modlitby Dvou Srdcí Lásky dle otce Montforta

Výzva k modlitbě a oběti


 

P O Z V Á N K A

Podzimní Škola Boží Lásky na Slovensku a v ČRN O V Ě    P Ř I D Á N O:

Přednášky z exercicií v r. 2016

Poselství:   „PROČ SE BÁT BÝT JINÝ?“

                   - JEŽÍŠ: "JE SNADNÉ A SLADKÉ BÝT OBĚŤMI LÁSKY"