DVĚ SRDCE LÁSKY - JEŽÍŠE A MARIE

 

   

Modlitba Dvou Srdcí Lásky

 

 Ježíši! Maria!  Miluji Vás.
Smilujte se nad námi. Zachraňte všechny duše! Amen.
(10x)

Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému,
jako byla na počátku i nyní i vždycky a na věky věků. Amen.
 
Ó Srdce lásky!
Ó Srdce navždy spojená v lásce!
Dejte mi schopnost stále Vás milovat a pomáhejte mi,
abych mohl naučit druhé Vás milovat.
Ó Ježíši, vezmi mé ubohé,
zranĕné srdce k sobĕ a nevracej mi je,
dokud se nestane planoucím ohnĕm Tvé lásky.
Vím, že si nezasloužím být u Tebe,
ale vezmi mě k sobě
a posvět’ mě v plamenech své lásky.
Vezmi mě k sobě a nalož se mnou,
jak se Ti v Tvé dobrotĕ líbí,
vždyt´ Ti zcela náležím. Amen.

Ó Ježíši, čistá Lásko, svatá Lásko!
Protkni mě svými šípy a nechej stékat mou krev
do ran Neposkvrněného Srdce Tvé Svaté Matky.
Ó Neposkvrněné Srdce, Srdce Matky,
sjednoť mě s Nejsvětějším Srdcem Tvého Syna.
Ó Srdce lásky, darujte život a spásu, slávu a lásku. Amen.

Ó Ježíši! Ó Maria!
Vy jste Srdce lásky. Miluji Vás.
Vezmĕte mě v sebe. Vám patří má úplná oddanost. Amen.

Ó Srdce lásky!
Vezmĕte mě v sebe. Vám patří má úplná oddanost. Amen.

*  *  *

Imprimatur: Olomouc 1.2.2000  generální vikář Mons. Milán Kouba  č. J.135/2000.

*   *

Nový překlad modlitby - zde

 


 

Interview s otcem Montfortem -video

Mise lásky - video

Zaslíbení Dvou Srdcí Lásky    

 -   --- vi  Výklad modlitby Dvou Srdcí Lásky dle otce Montforta

Výzva k modlitbě a oběti


 

       P O Z V Á N K A :   Podzimní Škola Boží Lásky na Slovensku a v ČR 

     

       N O V I N K A :     Slovenské stránky Dvou Srdcí Lásky

 

       N O V Ě    P Ř I D Á N O :  Modlitba k Matce Chukwuemece 

                                                   POVOLÁNÍ TVÉ A TVÝCH DĚTÍ

                                                   O SVATÉ HOŘE V ORLU V NIGÉRII

      Velebím Tě, Otče 2 - video