DVĚ SRDCE LÁSKY - JEŽÍŠE A MARIE

 

 

Myšlenka o. Montforta:

Udělejte všechno …

Panna Maria je důvodem naší radosti, je naší dobrou maminkou. Radí nám to, co je dobré pro nás i pro ostatní. Její rada z Kány Galilejské platí pořád: "Udělejte všechno, co vám Ježíš řekne!" Předtím než promluvíš, jednáš .., pomodli se "Zdrávas Maria", zeptej se: “mami, co mám dělat?“

 


Pozvání do Školy Boží lásky


 

Modlitba Dvou Srdcí Lásky:

 

 

Ježíši! Maria!  Miluji Vás.

Smilujte se nad námi. Zachraňte všechny duše!

Amen. (10x)

Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému ...

 

Ó Srdce lásky! Ó Srdce navždy spojená v lásce!

Dejte mi schopnost stále vás milovat a pomáhejte mi,

abych mohl naučit druhé vás milovat.

Ó Ježíši, vezmi mé ubohé, zranĕné srdce k sobĕ a nevracej mi je,

dokud se nestane planoucím ohnĕm tvé lásky.

Vím, že si nezasloužím být u Tebe, ale vezmi mne k sobě

a posvět’ mne v plamenech své lásky.

Vezmi mne k sobě a nalož se mnou, jak se Ti v Tvé dobrotĕ líbí,

vždyt´ Ti zcela náležím.

Amen.

 

Ó Ježíši, čistá Lásko, svatá  Lásko!

Protkni mne svými šípy a nechej stékat mou krev

do ran Neposkvrněného Srdce Tvé Svaté Matky.

Ó Neposkvrněné Srdce, Srdce Matky,

sjednot´ mne s Nejsvětějším Srdcem Tvého Syna.

Ó Srdce lásky,

darujte život a spásu, slávu a lásku.

Amen.

 

Ó Ježíši! Ó Maria!

Vy jste Srdce lásky. Miluji Vás.

Vezmĕte mne v sebe.

Vám patří má úplná oddanost.

Amen.

 

Ó Srdce lásky! Vezmĕte mne v sebe.

Vám patří má úplná oddanost.

Amen.

 

Imprimatur: Olomouc 1.2.2000  generální vikář Mons. Milán Kouba  č. J.135/2000. Kartičku s modlitbou a zaslíbeními lze objednat na   www.hostie.cz 

 

 


 

Zaslíbení Dvou Srdcí Lásky

Rozhovor s o. Montfortem na Slovensku z r. 2015 - video

Rozhovor s otcem Montfortem s moderátorkou Heike   - video 

 -   --- vi  Výklad modlitby Dvou Srdcí Lásky dle otce Montforta

Výzva k modlitbě a oběti

 


 

N O V Ě    P Ř I D Á N O:

 

              Poselství:  - Tato malá rodina bude v Mé Církvi největší

                                  - Důležitost dodržovat časy modliteb 

                                  - V pokušení                                       

 

              

Duchovní cvičení 2015: fotogalerie, přednášky, kázání