Setkání u sv. Karla Boromejského, Praha, leden 2018

 

    První lednovou sobotu odpoledne jsme se sešli u sv. Karla Boromejského pod Petřínem  . Objala nás atmosféra prostého interiéru kostela, v níž bylo cítit dobrotu sv. Karla a modlitby jeho dcer. Sestry nás velice srdečně a osobně každého přivítaly a vše vzorně připravily k bohoslužbě. Mohli jsme se jen začít modlit ... Po růženci mše svatá ze slavnosti Zjevení Páně. I když nás začínalo pár, postupně přicházeli další účastníci. Po mši sv. adorace:

        "Můj synu, Má Lásko, víš, co se zde děje? Je to nebe na zemi. Přesně to, co se děje zde, se děje v nebi. Během vaší adorace s modlitbou Srdcí Lásky jsem sestoupil, abych přebýval mezi vámi, aniž bych opustil své nebe. To co se zde děje je stejné, jako při slavení Eucharistie. Vy Mi dáváte svůj maličký kousek chleba, plod lidské práce a Já jej přijímám a proměňuji v sebe sama. Já sám, který jsem Odvěký Bůh, Věčný, Nekonečný, Všemohoucí. Přijímám a proměňuji ten váš maličký kousek chleba a proměňuji jej ne ve svůj, ale v sebe. Stejně tak přijímám vaši adoraci a proměňuji ji v Božskou Adoraci, ve svou Adoraci, která je Mou osobní adorací Otce.Vstupte do svého nebe, Má adorace je vaše nebe, Má přítomnost je vaše nebe, vaše kaple je vaše nebe. Jak si počínáte ve svém nebi? Synu, Já jsem nebe uprostřed vás. Já sám jsem vaše nebe. Je zde přítomna celá Má Osoba s celým svým Božstvím a lidstvím, jsou zde všichni Mí andělé a svatí a adorují Mě." (z poselství Nebe na zemi)

       Bohu díky za tuto nádhernou možnost, díky otci Jozefovi i milým sestrám, že jsme mohli Ježíši projevit svou lásku a prosit jej za spásu všech duší.