Setkání dětí Dvou Srdcí Lásky 31.8. – 1. 9. 2018,

k němuž nám otec Montfort poslal zvláštní požehnání 

u sv. Vojtěcha na Novém Městě.

Díky Irence Krejčové, opět vše pečlivě připravila a na všechno myslela. O půl dvanácté jsme začínali růžencové prosesí se svíčkami a květinami  k  P. Marii Zderazské. S radostí, že konáme to, co od nás Ježíš žádá a co si přeje otec Montfort jsme se modlili a prosili Pána : "Můj Bože, má Lásko, mé všechno přijď ve slávě..." a při vigilijní mši svaté jsem se modlili i za vás, kteří byste rádi přišli, ale nemohli jste...

Ve 12.00 modlitba u Pražského Jezulátka .

14.30 růženec v kostele Nep. Početí P. Marie, Praha – Strašnice ,

15.00 mše sv. adorace, agapé...

Těšíme se na další setkání, snad začátkem října?

 

Ohlasy z předchozích setkání