TAJEMSTVÍ MÉHO ÚSPĚCHU, ÚSPĚCHU MÉ CÍRKVE A VŠEHO V NÍ JE MARIA  

Má lásko, to, co ti odkrývám, je svrchovaná pravda. Vytrvej v ní a uč jí všechny. Ještě před svým Vtělením jsem stvořil a vyvolil Neposkvrněnou Pannu Marii, svou Matku. Pouze do ní jsem se mohl vtělit a ona odpověděla na Mou Lásku tím nejnádhernějším způsobem, jakým žádný tvor před ní nemohl odpovědět - s naprostou, úplnou, bezpodmínečnou, nepopsatelnou láskou. Má Lásko, nikdo si nedokáže představit Lásku, kterou jsem od ní zakoušel po všechny dny svého života zde na Zemi, a až do věčnosti v nebi. To kvůli její Lásce, nepopsatelné Lásce jsem ji učinil Královnou a vzorem všech, dokonce i andělů a archandělů, kněží a mučedníků, celého stvoření a celé Církve.

       Nesvěřil jsem jí pouze všechno, co mám Já, ale i své Božství. Byla Matkou, ochránkyní a strážkyní Mého Lidství, Mého Božství, Mého poslání a všeho, co mám, všeho, co jsem a všeho co mohu mít a všeho čím můžu být a budu.

       Dokonce je jí svěřen Můj příchod v Eucharistii a Mé uskutečňování kněžství v lidech, které jsem vybral, posvětil a vysvětil, ti všichni jsou jí dáni. Jediné, co jí není podřízeno, je Nejsvětější Trojice, samotné Božství. Má Lásko, tajemství Mého úspěchu je Maria. Chci také, abys chápal toto: tajemství úspěchu celé Mé Církve i všeho v ní je Maria. To je důvod, proč jsem svěřil celou Církev, apoštoly, jí. Má Lásko, svěř jí své poslání a dovol jí, ať tě provází, řídí a inspiruje.  

       Uveď ji co nejhlouběji do své duše, do svého života, do svého srdce, do nejtajnějších míst a oblastí a tajemství svého života a všeho, co máš a co jsi. Svěř jí všechny Mé kněze a všechny bratry a sestry, zasvěcené osoby a laické apoštoly, všechny, kteří s tebou spolupracují. Má Lásko, dovol jí zcela všechno řídit a uvidíš, jak bude všechno okamžitě a trvale v pořádku. Ona má moc, kterou celé stvoření, včetně nebe, země a podsvětí nemůže pochopit ani obsáhnout. Její lesk a sláva převyšují celé stvoření. Můj synu, všechno ostatní stvoření dohromady se s ní nemůže měřit, ani v kráse, ani ve svatosti, ani v čistotě, ani v nádheře, ani v majestátu. Ona vše převyšuje, ona je proti celému stvoření jako oceán proti kapce vody, jako hora vůči zrnku písku, jako les ve srovnání s jedním listem.

       Synu, toto všechno… Říkám ti, toto všechno… To, co jsem ti odhalil je pořád jen jako kapka vody v oceánu tajemství Mé matky. Je to jako list v lese. Je to jako zrnko písku z hory. Žádný tvor nedokáže pochopit ani obsáhnout plnou slávu Mé Matky, slávu, kterou jsem jí dal, protože ona…

       Má Lásko, pokračuji v promlouvání k tobě zde, v bazilice sv. Petra, o slávě Mé Matky, která překračuje slávu všeho tvorstva dohromady – všeho v nebi, na zemi i podzemí.

       Je tomu tak proto, že pouze Já a Má Matka jsme schopni…

UNIVERZÁLNÍ MISE ZASVĚCENÍ A SJEDNOCENÍ VŠEHO V KRISTU

Překlad  The Secret of My Success...  Připomínky k překladu můžete zaslat na: jiri.hrdy@dvesrdcelasky.cz