TAJEMSTVÍ MÉHO ÚSPĚCHU, ÚSPĚCHU MÉ CÍRKVE A VŠEHO V NÍ JE MARIA  

Má lásko, to, co ti odkrývám, je svrchovaná pravda. Vytrvej v ní a uč jí všechny. Ještě před svým Vtělením jsem stvořil a vyvolil Neposkvrněnou Pannu Marii, svou Matku. Pouze v níjsem se mohl vtělit a ona odpověděla na Mou Lásku tím nejnádhernějším způsobem, jakým žádný tvor před ní nemohl odpovědět - s naprostou, úplnou, bezpodmínečnou, nepopsatelnou láskou. Má Lásko, nikdo si nedokáže představit Lásku, kterou jsem od ní zakoušel po všechny dny svého života zde na Zemi, a až do věčnosti v nebi. To kvůli její Lásce, nepopsatelné Lásce jsem ji učinil Královnou a vzorem všech, dokonce i andělů a archandělů, kněží a mučedníků, celého stvoření a celé Církve.

       Nesvěřil jsem jí pouze celého Sebe, i své Božství. Byla Matkou, ochránkyní a strážkyní Mého Lidství, Mého Božství, Mého poslání a všeho, co mám, všeho, co jsem a všeho co mohu mít a všeho čím můžu být a čím se stávám. Dokonce je jí svěřeno to, že se stávám Eucharistií a že se stávám kněžími v lidech, které jsem vybral, posvětil a vysvětil, ti všichni jsou jí dáni. Jediné, co jí není podřízeno, je Nejsvětější Trojice, samotné Božství. Je představenou, matkou a královnou všech, neexistuje žádná výjimka v celém stvoření. Ve stvoření není nic, čemu ona neposkytuje svou mateřskou a milující péči, starost a výživu. Jediné, čím není a nemůže být, je Bůh Sám. Není a nemůže být Božská. Bůh je jeden a tři – Tři Božské Osoby.

Má Lásko, tajemství Mého úspěchu je Maria. Chci také, abys chápal toto: tajemství úspěchu celé Mé Církve i všeho v ní je Maria. To je důvod, proč jsem svěřil celou Církev, apoštoly, jí. Má Lásko, svěř jí své poslání a dovol jí, ať tě provází, řídí a inspiruje. Uveď ji co nejhlouběji do své duše, do svého života, do svého srdce, do nejtajnějších míst a oblastí a tajemství svého života a všeho, co máš a co jsi. Svěř jí všechny Mé kněze a všechny bratry a sestry, zasvěcené osoby a laické apoštoly, všechny, kteří s tebou spolupracují. Má Lásko, dovol jí zcela všechno řídit a uvidíš, jak bude všechno okamžitě a trvale v pořádku. Ona má moc, kterou celé stvoření, včetně nebe, země a podsvětí nemůže pochopit ani obsáhnout. Její lesk a sláva převyšují celé stvoření. Můj synu, když ona je na jedné straně a celé stvoření na druhé, v kráse, ve svatosti, v čistotě, v nádheře, v majestátu – ona všechno převyšuje jako oceán. Jako oceán převyšuje kapku vody, jako hora převyšuje zrnko písku, jako les převyšuje jeden list.

       Synu, toto všechno… Tohle, co ti říkám, toto všechno… To, co jsem ti odhalil je pořád jen jako kapka vody v oceánu tajemství Mé matky. Je to jako list v lese. Je to jako zrnko písku z celé hory. Žádný tvor nedokáže pochopit ani obsáhnout plnou slávu Mé Matky, slávu, kterou jsem jí dal, protože ona, která je …

       Má Lásko, pokračuji v promlouvání k tobě zde, v bazilice sv. Petra, o slávě Mé Matky, která překračuje slávu všeho tvorstva dohromady – všeho v nebi, na zemi i podzemí. Její sláva je taková, že, že pouze Já a Má Matka stačíme na uskutečnění…

 

UNIVERZÁLNÍ MISE ZASVĚCENÍ A SJEDNOCENÍ VŠEHO V KRISTU