Srdečně zveme na exercicie s o. Montfortem Okaa 

           - od 24. 10. 2018    -   na Slovensku

- od 31.10.- 4. 11. 2018  Koclířov u Svitav -  Přihláška

 


 

  STALO SE:

 

Setkání dětí Dvou Srdcí Lásky 31.8. – 1. 9. 2018 Prahy,

k němuž nám otec Montfort poslal zvláštní požehnání 

u sv. Vojtěcha na Novém Městě.

Díky Irence Krejčové, opět vše pečlivě připravila a na všechno myslela. O půl dvanácté jsme začínali růžencové prosesí se svíčkami a květinami  k  P. Marii Zderazské. S radostí, že konáme to, co od nás Ježíš žádá a co si přeje otec Montfort jsme se modlili a prosili Pána : "Můj Bože, má Lásko, mé všechno přijď ve slávě..." a při vigilijní mši svaté jsem se modlili i za vás, kteří byste rádi přišli, ale nemohli jste...

Ve byla 12.00 modlitba u Pražského Jezulátka .

14.30 růženec v kostele Nep. Početí P. Marie, Praha – Strašnice 

15.00 mše sv. adorace, agapé...

Těšíme se na další setkání, snad začátkem října?

 

Ohlasy z předchozích setkání


 

Slavnost Dvou Srdcí Lásky v Římě, červen 2018:

Z náměstí sv. Petra

Videa a fotky


 

Exercicie na Slovensku 2017

 

Exercicie - Koclířov 2017

 

 Pouť Lásky 2017 - 1. díl       2. díl 


 

  Generální představená Sester Dvou Srdcí Lásky Ježíše a Marie

Matka Chukwuemeka Maria Steidl zemřela

Se zármutkem, ale i s "nadějí, která neklame" sdělujeme, že Pán života i smrti k sobě 11. března 2017 povolal - ve věku 42 let - generální představenou Kongregace Sester Dvou Srdcí Lásky - Ježíše a Marie, Matku Chukwuemeku Marii Steidl. Otec Montfort prosí všechny členy o modlitbu za ni i za celé Společenství Dvou Srdcí Lásky. Sestra Anežka píše: "Žila příkadný život a již naplnila své poslání, tak mohla spolu s Kristem říci: Je dokonáno! V posledních dnech u ní byl Otec Montfort a věříme, že nyní se již raduje v náručí P.Ježíše a P.Marie a přimlouvá se za nás. Děkujeme za vaše modlitby."

+ Ať odpočívá v pokoji.

 


Rok 2016

 Krátké videozáběry    a   Fotoprezentace  z exercicií s o. Montfortem

       v Koclířově, listopad 2016

 


    

 -  Ohlédnutí za oslavami svátku Dvou Srdcí Lásky v Římě 2016


       

  - Setkání Dvou Srdcí Lásky ve Špindlerově Mlýně 15.- 17.4. 2016 bylo  požehnané; - střípky ze setkání .

 


 

Rok 2015

      Ve dnech 31.10 - 3.11. 2015 vedl O. Montfort Okaa duchovní cvičení v Koclířově, odpolední mši sv. slavil v Makově. Dopoledne 4.11. měl mši sv. v Zašové - kázání a Modlitba Dvou Srdcí Lásky .

S požehnáním otce arcibiskupa Jána Orosche  pak dával exercicie ve františkánském duchovním centru Melčice-Lieskové na Slovensku. Vigílii z 8. na 9. listopadu předsedal v kostele Dvoch Srdc (Liptovské Sliače).

Bratr Rasťo nám napsal: "na Slovensku v Melčicích-Lieskovém a na Liptovských Sliačoch se počas exercicií s pátrem Montortem Okaa zasvätilo "Dvom Srdciam Lásky" vyše 60 veriacich osobne pri otci Montfortovi Okaa, z toho piati kneží..." Bohu díky!

Další noc vedl Vigilii v Praze, v kapli sv. Vavřince v klášteře  kapucínů. Ráno v 9 hodin Otec koncelebroval mši u P.Marie Vítězné a sv. Antonína - "u Jezulátka".

Fotogalerie a záznamy kázání a přednášek z exercicií


 

- Svátek Dvou Srdcí Lásky v Římě

      Vigílií z 9. na 10. června 2015 začala v kapli Istituto Ravasco na Via S. Pietro oslava Slavnosti Dvou Srdcí Lásky Ježíše a Marie, která se v Římě pravidelně koná již od r. 2000. K Vigílii jsme se scházeli vždy v této kapli. Ve středu dopoledne jsme byli na svatopetrském náměstí na generální audienci. Ve čtvrtek ráno byla mše sv. v Maďarské kapli v  bazilice sv. Petra, byla tedy i příležitost prosit za Kongregaci u našich patronů - Sv. Jana Pavla II. a sv. Jana XXIII. u jejich ostatků. Svatou hodinu jsme slavívali v blízkém kostele SANTA MARIA DELLE GRAZIE ALLE FORNACI. V pátek ráno jsme mši slavili v kostele Naší Paní od Nejsvětějšího Srdce, v sobotu v S. Maria Maggiore. Svatá hodina pak byla v kostele Nejsvětějšího Srdce u Termini. Oslavy pak vrcholily v neděli. Z České republiky se letos kromě sestry Anežky účastnili ještě 4 osoby. Otec Montfort by byl velice potěšen, kdyby nás příští rok přijelo více.  Několik fotek , krátký film - Pouť Lásky 2015 


 

2014

- Sliby a kněžská svěcení

     Dne 7. prosince 2014 složila novicka Anička Zemanová spolu s dalšími 15 ti sestrami své první sliby a přijala řeholní jméno sestra Anežka. Dne 8. prosince byli vysvěcení 4 noví kněží z kongregace Synové Dvou Srdcí Lásky Ježíšova a Mariina. DVD ze slavnosti prvních slibů sestry Anežky Ihemeredinmy lze objednat na Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.