Velebím Tě, Otče... 2. část - video

Svátek Dvou Srdcí Lásky v Římě, 2017

Milovaní bratři a sestry v Kristu! Pokoj a Lásku do Vašich Srdcí!

      Díky Vám všem, kdo jste naši pouť do Říma podpořili svými modlitbami i financemi. Považujeme to, že se nás účastnilo 21 z ČR a Slovenska, včetně S. Anežky, která přiletěla z Nigérie, za zázrak který Pán učinil na přímluvu Matky Chukwuemeky.       Ve dvou krátkých filmech "Velebím Tě, Otče" jsou střípky od chvíle našeho příjezdu, z vigílie po středeční audienci s papežem Františkem. A na co se můžete těšit v závěrečné třetí části?Čtvrtek: tradičně byl Kongres Dvou Srdcí Lásky. Otec Montfort jej zahájil představením knihy Jednota Dvou Srdcí, kterou jako svou závěrečnou práci při doktorském studiu na Marianu v Římě obhájila blahé paměti Matka Chukwuemeka Maria Steidl. Host Otec Kornelius přednesl brilantní přednášku o srdci a Dvou Srdcích v Bibli. Byl jako gejzír, byli jsme zaplaveni biblickými citáty interpretovanými ve světle znamení doby - Fatimy. Pak mytí nohou a Vigílií jsme již vstoupili do slavnosti Nejsvětějšího Srdce Ježíšova. V 9 hodin ráno mše sv. v bazilice sv. Petra, na oltáři, pod nímž odpočívá tělo sv. Jana XXIII., který je spolu s Janem Pavlem II. patronem Kongregace Dvou Srdcí Lásky.

       V sobotu dopoledne jsme měli mši sv. v bazilice Santa Maria Maggiore. Cestou tlupa výrostků ukradla jednomu z nás peněženku. V jídelně k „českému stolu“ přišel Miguel, jeden z mladých Portugalců (kteří tak nádherně zpívali Otče náš), aby nám sdělil, že my, Češi jsme jim obzvlášť sympatičtí. Přednesl jsem mu tuto nepříjemnost s prosbou o malý příspěvek pro okradenou osobu. Ptal se, kolik v peněžence bylo. „Mně by ani tolik nechybělo těch 40 eur, jako tak peněženka,“ dozvěděl jsem se a předal informaci „40 eur“ . Miguel přinesl tuto částku v peněžence. „Ať si nechá i peněženku,“ překvapil mě, ačkoli jsem mu o peněžence nic neříkal.V neděli celebroval dopolední mši sv. kardinál Francis Arinze https://cs.wikipedia.org/wiki/Francis_Arinze  spolu s dalšími hosty . Jeho kázání o Nejsvětějším Srdci Ježíšově a Neposkvrněném Srdci Panny Marie bylo nádherné!

      Pak následovalo velmi milé setkání Čechů a Slováků s O. Montfortem. Pochválil nás za velmi dobrou účast na modlitbách. Naším darem jemu byla modlitba – nabídli jsme mu to a pomodlili se za něj. Mezitím nám přišla SMS od S. Anežky z nemocnice, kam ji sestry odvezly, kvůli vysoké teplotě. „Ave Maria, vyřiď prosím vroucí pozdravy českým a slovenským členům, mrzí mě, že se s vámi nemůžu rozloučit osobně, pár dní si budu užívat krásný pokoj v nemocnici, kde mi zjistili malárii, ale vše je v pořádku. Nemusíte se o mě bát. Je to malý dárek o Ježíška k dnešnímu Svátku… Svěřuji se do vašich modliteb a také se za vás modlím…

      Za tři dny mohla sestra Anežka opustit nemocnici a odletět s O. Montfortem do Essenu.