Kdo jsme?

Struktura Společenství Dvou Srdcí Lásky Ježíše a Marie

Katolické Společenství Dvou Srdcí Lásky Ježíše a Marie SHL (Sons / Sisters of Hearts of Love)  bylo založeno v Nigérii v devadesátých letech minulého století jako modlitební společenství a společenství skutků lásky v srdci katolické církve. Roku 2001 bylo schváleno biskupem diecéze Ilorin (Nigérie) a rychle se šíří po celém světě. Ve středu společenství jsou komunity bratří a kněží - „Kongregace synů Dvou Srdcí Lásky Ježíše a Marie“ - a sester -„Kongregace Sester Dvou Srdcí Lásky Ježíše a Marie“. Noviciátní formaci sester a bratří má na starosti biskup dr. Ayo-Maria Atoyebi, OP (diecéze  Ilorin, Nigérie) v mezinárodním noviciátu v Ilorinu.

Kromě toho existuje společenství laických apoštolů, kteří stejně jako bratři a sestry vedou život modlitby a zasvěcení se Bohu. Většina laických apoštolů však žije své povolání členů Dvou Srdcí Lásky uprostřed svých rodin ve světě a pravidelně se setkávají k modlitbě a výměně zkušeností. Ve vnějším okruhu Společenství žije mnoho členů v různých zemích. Skrze modlitbu Dvou Srdcí a skutky lásky se denně zasvěcují Dvěma Srdcím Lásky. Mnozí z nich zasvěcují své domy a příbytky Dvěma Srdcím Lásky skrze umístění a uctívání obrazu Dvou Srdcí Lásky na čestném místě a scházejí se před ním k modlitbě. Na mnoha místech také vznikají modlitební skupiny.

Ve středu spirituality Společenství se nachází Eucharistie a tak v klášterech a centrech Společenství je adorace a každodenní Mše svatá středem života.

Modlitba Dvou Srdcí Lásky se modlí především během Svaté hodiny - od tří do čtyř hodin odpoledne a během Vigílie - od půlnoci do tří hodin ráno a také po modlitbě Anděl Páně v 6 hodin a ve 12 a na zakončení Svaté hodiny v 16 hodin. Do spirituality Společenství patří také Denní modlitba církve a mariánský růženec.

Centrum Srdcí Lásky se nachází v Orlu, v Nigérii. Je to místo nepřetržitého uctívání Boha skrze modlitbu řeholních bratrů a sester, laiků, skrze mši svatou a skrze skutky lásky k bližním, např. pomoc nemocným a chudým.

 Interview s otcem Montfortem -video

O původu a poslání Společenství

- rozhovor s P. MONTFORTEM OKAA na Svaté hoře UGWU-NSO


Denní řád

z lásky daný naším Bohem


Stránky Společenství:

Apostolat of the Two Hearts of Love of Jesus and Mary SHL